Spark is free!

Please donate to keep it that way!

Stichting SPARK IBAN NL61 RABO 0300 6986 66

SPARK is an ANBI Foundation based in The Netherlands. That’s why the explanation below of an ANBI Foundation is in Dutch.  If you would like an English translation please us know by email at susan@sparkcommunity.net.

SPARK is een ANBI Stichting

a. Stichting SPARK is bij akte op 27 november 2014 opgericht voor notaris mr. M.M. van der Bie van CMS Derks Star Busman te Amsterdam en Stichting SPARK wordt sinds die datum ook door de belastingdienst aangemerkt als “Algemeen Nut Beogende Instelling” (ANBI)

b. Het RSIN van de stichting is 8546.02.240

c. Stichting Spark is statutair gevestigd in Middelburg en bereikbaar via email susan@sparkcommunity.net

d. Doel van de instelling

Het verkrijgen door middel van donaties, abonnementsgelden, advertenties en giften van gelden voor de specifieke ontwikkeling van het SPARK product over het internet. Het indien mogelijk gratis of tegen een kostendekkende vergoeding beschikbaar maken van het SPARK product in verschillende talen voor de doelgroep van autistische en moeilijk lerende mensen met een expressieve taalstoring. Het SPARK product betekent een programma dat zeer moeilijk lerende en sprekende mensen kan helpen zich beter verbaal te kunnen uitdrukken. De stichting beoogt niet het maken van winst

e. Hoofdlijnen van het beleidsplan

De essentie van SPARK is het creëren en verbeteren van de band tussen mensen met autisme en hun omgeving door samen met taal te spelen. Het doel is om de ontwikkeling van natuurlijke taal te faciliteren voor vooral autistische kinderen. SPARK is gebaseerd op vragen en plaatjes van echte dieren, mensen, objecten en dagelijkse situaties. De plaatjes geven een ruime bron van algemene taal elementen gebaseerd op dagelijks gebruik. Door het vrije gebruik van deze voorgeoefende elementen stimuleren we zelfstandig gebruik van taal bij kinderen die zonder deze verdere stimulatie zich moeilijk tot niet kunnen uitdrukken. In principe vormt SPARK een gecontroleerde stroom van lesmateriaal waar de gesprekspartner eenvoudig inspiratie uit kan opdoen om de conversatie te ontwikkelen door het stellen van vragen en het geven van visuele aanwijzingen bij een plaatje. SPARK is niet weer een programma dat door het kind zelfstandig kan worden gebruikt. SPARK is juist bedoeld voor gebruik door het kind en de gesprekspartner, dit vormt een essentieel verschil in aanpak. SPARK geeft extra stimulans aan een zinvol gesprek tussen twee mensen. De presentatie is erop gericht om het kind geconcentreerd en bezig te houden op een zinvolle manier. Er is een enorme hoeveelheid content en deze content kan op een groot aantal manieren worden opgediend. Dit kan gesorteerd per onderwerp maar ook met toenemende complexiteit. Wij hebben hierdoor de ruimte om een individuele aanpak per kind te kiezen alles gericht om het gesprek gaande te houden! Het materiaal is zodanig georganiseerd dat we de complexiteit op een natuurlijke manier kunnen opvoeren overeenkomstig het niveau van de betreffende student. SPARK moet kosteloos beschikbaar komen in een groot aantal taalgebieden. In de Engelse taal zijn redelijk wat toepassingen beschikbaar maar zeker in de overige taalgebieden is grote behoefte aan een tool en dat gaan we hier aanbieden en kosteloos beschikbaar stellen. Fondsen zijn nodig voor de verdere ontwikkeling van de applicatie, de vertaling van de applicatie naar het Nederlands en andere talen en de uitrol van het product. We voorzien giften van individuen en van bedrijven. Individuen worden benaderd door gebruik te maken van sociale media en het actief najagen van donaties en subsidies.

f. De bestuurssamenstelling

Voorzitter: Susan Hanlon Verhagen

Secretaris penningmeester: Frank Verhagen

Het beloningsbeleid is dat er geen beloningen worden uitgekeerd en werkzaamheden door de bestuursleden om niet worden verricht.

g. Verslag van de uitgeoefende activiteiten

De content is in jaren tot 2016 in grote mate gecreëerd hoewel het onderhoud en de uitbreiding hiervan continu doorgaan. Het is nu zaak de content verder om te vormen naar een web omgeving. Dit is nu gedaan en vandaar dat we de Engelse versie nu kunnen openstellen voor gebruik en ervaring. Vervolgens is het zaak de uitrol ook internationaal mogelijk te maken. Deze uitrol naar een 15 tal taalgebieden voorzien we pas vanaf het jaar 2018 en na bewezen succes en invulling van een aantoonbare behoefte.

Begin Direct!

Spark is Gratis!